1. cégalapítás, átalakulás, végelszámolás, jogi szolgáltatás
A cégek életében kiemelt helyen szerepel a születésük, fejlődésük vagy egyéb ok miatti átalakulásuk, illetve megszűnés esetén a végelszámolás. Ezen kötelezettségek elvégzése komplex számviteli, adózási, könyvvizsgálati, illetve jogi ismereteket igényelnek. 

2. analitikus könyvelés:
• készletek nyilvántartása
• tárgyi eszközök nyilvántartása. rögzített bizonylatszámok kimutatása napló/időszak szerint
• főkönyvi feladások
• analitika egyeztetése főkönyvvel

3. Pénzügyi feladatok:
• időszaki pénztárjelentés készítése
• vevő, szállító analitika készítése
• CASH-FLOW kimutatás. ügyfeleknek faxon, telefonon, e-mailban való értesítés a költségvetést érintő fizetési kötelezettségről.
• hitelkérelem szerkesztése

4. Főkönyvi könyvelés, mérlegkészítés, adó és járulékbevallások készítése:
• számlatükör, számlarend készítése
• számlák kontírozása főkönyvre és naplóra
• különböző időszakonként készítendő költségvetési elszámolások elkészítése
• főkönyvi zárlatok készítése, éves beszámoló( mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) társasági adó bevallás

5. Bérszámfejtés, TB ügyintézés
• havi bérjegyzékek, és bérösszesítők készítése
• nyilvántartások vezetése
• Év végi adatszolgáltatás APEH felé
• Munkavállalók részére igazolások kiadása
• Belépők nyilvántartásba vétele, bejelentése
• Kilépők részére előírt dokumentumok elkészítése, kijelentése

6. Szabályzatok elkészítése:
2007. január 1-ei hatállyal a számviteli törvény jelentős változásokat tartalmaz, ami miatt új tartalmú szabályzatokat kell készíteni a cégeknek.

Vállaljuk új és régi cégek számára a kötelezően előírt szabályzatok készítését:
• számvitel politika
• eszközök és források értékelési szabályzata
• számlarend, számlatükör
• bizonylati rend
• eszközök és források leltárkészítési és leltározási, valamint selejtezési szabályzata
• pénzkezelési szabályzat
• önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat (nem mindenkinek kötelező) szükség esetén
• szervezeti és működési szabályzat

7. Könyvvizsgálatra felkészítés:
folyamatos, illetve egyedi megbízások alapján történő éves beszámoló auditáltatása a magyar és nemzetközi standardok alapján